Saturday, June 15, 2024

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ပၢႆ

Must read

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ 10 ပၢႆ။

Photo Credit to Owner – ၽွင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ သီႇပေႃႉ

ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ ၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၼမ်ႉလၼ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း 9 ၵေႃႉ၊ မေႃသွၼ် 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 11 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉလၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ( ဆောင်) သီႇပေႃႉၼၼ်ႉမႃး ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 14 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသီႇပေႃႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉမႃးတႄႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းတပ်ႉ လူင်း ႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၵိုတ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလူင်း”- ဝႃႈၼႆ။

 တၢင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊၼႆႉ မီးပဵၼ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၵူၼ်းတၢႆၶႃႈ။ မီး ၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၺ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးႁႅင်း မိူၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈ။ ယူတ်းယႃ မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇၼႆႉတႄႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မီးႁူဝ်သိပ်းမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မေႃသွၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 200 ပၢႆ။ ၼႂ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မီး 100 ပၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီး 100 ပၢႆ မိူၼ်ၵၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း တူင်ႇဝူင်း သီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/2/2022 ၼႆႉ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 33 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီး 345 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း