Tuesday, May 21, 2024

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်သူင်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၊ ပႆတၢင်း ၼမ်မႃး

Must read

ၸူဝ်းၶၢဝ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ် လူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဝၢႆႇမႃးၸႂ်ႉ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး။

ၵၢတ်ႇၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 9-10/3/2022 သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်ႈသုင်၊  ၼမ်ႉမၼ်း (91) 1 လိတ်ႉ 2,340 ပျႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်း (95) 1 လိတ်ႉ 2,460 ပျႃးလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ (Diesel) 1 လိတ်ႉ 2,460 ပျႃး။ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   တၢၼ်ႇၶီႇၵႃးၵေႃႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ တၢၼ်ႇၶီႇရူတ်ႇၶိူင်ႈၵေႃႈ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပႆတၢင်းဢဝ်ၶႃႈဢေႃႈ တီႈၵဵင်းတုင်ႁဝ်း  ။  ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ  ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ။ မၢင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ပေႃး ဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း။  ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵူႈဝၼ်း။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်း တီႈ 9/3/2022 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီး 15 ၵေႃႉ။

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁွပ်ႈသၢမ် ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸပ်းတၢင်းပၼ်မီး 6,034 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 94 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 5,792 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 148 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်ယူႇၵူႈဝၼ်း။ ပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်မၼ်း ယႃယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း တီႈႁိူၼ်း ႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။  ၵတ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႆႈၼႃးယင်းတၼ်းယဝ်ႉၸဝ်ႉၵွၼ်ႇ။ ပေႃးၺႃးၽွင်းၶၢဝ်းၼမ်ႉမၼ်း ၶိုၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် ပေႇၸႂ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 10/3/2022 ၼမ်ႉၼမ်း Diesel (1) လိတ်ႉလၢႆ 2,555 ပျႃး၊ Premium Diesel (1) လိတ်ႉ 2,580 ပျႃး၊ (92) 1 လိတ်ႉ 2,305 ပျႃးလႄႈ (95) 1 လိတ်ႉ 2,440 ပျႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း