Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႄးဝႃႈတႅမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ  

Must read

ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း  ၼႄးဝႃႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to TAI Spring Revolution; ၵူဝ်ႇတၢၼ်းၸူဝ်းဢွၵ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးဝႆႉ

 မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် 7/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၵုမ်းတူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းၸူဝ်းဢွင်ႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တီႉဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉၸၢင် လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။

- Subscription -

 ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းၸူဝ်းဢွင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်း မၼ်းဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ မိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ။ မၼ်းၸင်ႇႁႃပွၵ်ႈမႃးၼမ်ႉၸၢင်ၶိုၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉဢဝ်မၼ်း တီႈႁိူၼ်းသေယဝ်ႉယိုင်။ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇတၢၼ်းသူဝ်းဢွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မၼ်းၸၢႆးတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေ သူင်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ DVB  ၊ တႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်းသေသူင်ႇပၼ် ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ၵျိူဝ်ႊၼႄလ်ႊ လၢႆလၢႆတီႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ငဝ်းလၢႆး ပၢႆးယူႇလီ မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမႃး ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ  ။

ဢၼ်မၼ်းၺႃးတီႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ Numsang Net Page  ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ အကြမ်းဘက် စစ်ကောင်စီ ၼႆၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ တီႉမၼ်းၼႆဝႃႇ။ တီႈတႄႉမၼ်းပေႃးဢမ်ႇတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇႁိုင်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပၢႆးယူႇလီမၼ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမႃးႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတင်းမၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး၊ ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းၼႆယူႇ။

“  တေႃႈလဵဝ် မီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉၸၢင်။ ၺႃး ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ ။ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉတေဢဝ်တင်ႇလုမ်းတြႃးၼႆဢေႃႈ ။ မေးမၼ်းတင်းလုၵ်ႈမၼ်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ။ မၼ်းဢမ်ႇယူႇလီဝႆႉၶႃႈလူး ”-  ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူဝ်ႇတၢၼ်းသူဝ်းဢွင်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလဵၵ်ႉဝႆႉ 2 ၵေႃႉ။   

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တီႉၺွပ်းဝႆႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 6 ၵေႃႉပႃး ၵူဝ်ႇတၢၼ်းၸူဝ်းဢွင်ႇ ။ ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး 4 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယိင်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း