Wednesday, June 19, 2024

ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းၶႄႇၸွမ်းၼမ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 10/3/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ 10 မိၼိတ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ သုမ်းငိုၼ်းၶႄႇ တင်းၼမ်။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ဢွင်ႈတီႈလႅၵ်ႈငိုၼ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းၵႃႉ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ႁိူၼ်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊ တေႃႇၼႃႈၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ မၢႆ 1 ၼၼ်ႉလီလီယဝ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလင်လဵဝ်သေ ယူႇၸွမ်းၵၼ် 2 ၸဝ်ႈ ၶႃႈၼေႈ ။ ၶဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉသႅင်ႇလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ တင်း 2 ၸဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။  ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ ထူင်ၵျၢၼ်ႇၵျွင်းပဵၼ် 4-5 ထူင်ၼႆဢေႃႈ။  တင်းမူတ်းတႄႉၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ ။ လႅပ်ႈတေလႆႈၵႂႃႇၼမ်ယူႇ ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းၶႄႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးလႅၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်မတ်ႉဝႆႉ ပဵၼ်မတ်ႉ။ ယေႈမတ်ႉ ယေႈသႅၼ် ၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁိူၼ်းလင်ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းယူႇ၊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢူးမျိၼ်ႉဢွင်ႇ။ ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼႆႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ဢူးမျိၼ်ႉဢွင်ႇ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၶၢတ်ႈယူႇ။ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်းဝႆႉဝႃႈ ဢယႅင်းပၢၼ်း(အရိုင်းပန်း) – ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်းလဵၵ်ႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈႁိမ်း ဢယႅင်းပၢၼ်းၵေႃႈ ၺႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႂ်ႉၼိူဝ်ရူတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလူင်းၵႂႃႇၸူၼ်။ ပႃးၵွင်ႈယၢဝ်း ၵွင်ႈပွတ်းသေ   ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လၢႆလၢႆၵမ်း ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ၵၼ် ဢၼ်ႁၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ 

လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ၶဝ်ၶီႇၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ ၶရွင်ႊ မႃးဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ တိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၶဵဝ် သေဢေႃႈ။  ၶၢဝ်း 5 မူင်း ၼႃႈၵၢတ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ သုၵ်ႉသၵ်ႉႁႅင်းဢႃးလႃး ။ ၾႆးၵေႃႈဢမ်ႇမႃးၶႃႈၼေႈၶၢဝ်းၶဝ်မႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ”- ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းမႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼမ်။ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီးၼမ်လႄႈ လွင်ႈလၵ်ႉလွင်ႈၸူၼ်ၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း