Saturday, June 15, 2024

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေလူတ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၵူဝ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ  ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊ ၶရွၼ်ႊၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo Credit Namkhkam Youth- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သူင်ႇႁူင်းယႃ

ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပွၵ်ႉ/ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/2/2022 ၼႆႉၵႂႃႇတိုၵ်းသူၼ်း/ႁၢမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၊ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်  ၊တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶ ရွၼ်ႊ  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈႁူဝ်ပွၵ်ႉ/ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉၵႂႃႇ တေပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢမ်ႈသီးၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈၸတ်းပၢင်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ။  လွၵ်ႊၻွင်ႊတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ ဢၼ်ႁၢမ်ႈသီးၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွမ်ႊ ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်မႃႇသႃႇ ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈယူႇ ။ ၵူၺ်းတေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵႅပ်ႈၵူၺ်း။ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇယႂ်ႇလူင် သူင်ႇၸူးဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ ဢၼ် ၽႄႈလၢမ်းမႃး  မႂ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတီႈၵႆပွၵ်ႈမႃး။ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၺ်း ဢၼ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ်  တီႈႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၶမ်း မီး 6 ၵေႃႉ ၵူၼ်း  ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း