Saturday, June 15, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 130 ပၢႆ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 130 ပၢႆယဝ်ႉ။

Photo KT Youth- ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈလႄႈၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-7/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 132 ၵေႃႉ လူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇမီး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈၽႄႈလၢမ်း ႁႅင်း ၼႃႇယဝ်ႉ ယူတ်းယႃၵၼ်သေ ယူႇႁိူၼ်းႁင်းၵူၺ်းၽႂ်မၼ်း ႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းလိူဝ်တီႈသုတ်း တႄႉ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း/ ၶိုၼ်ႈဝႆးၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 မႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/3/2022 ၼႆႉ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်း 5,994 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 5,778 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်းယူတ်းယႃ 123 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 93 ၵေႃႉ သိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2022 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 35 ၸႄႈ ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 397 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း