Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾႆးၾႃႉတေၶၢတ်ႇဝူင်ႈၼိုင်ႈ  ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ တေတတ်းၾႆးၾႃႉ တႃႇ 1 ဝူင်ႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်  တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ။  

ၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2022  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးလွင်ႈၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းမႄးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 12/3/2022 ထိုင် 18/3/2022 ၸင်ႇတေ ပွႆႇပၼ်ၾႆးၶိုၼ်း  ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇတိၵ်းတိၵ်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉမႃး ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼႆႉ ၾႆးၸင်ႇတေ မႃးၶိုၼ်း။ ပေႃးယဝ်ႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သမ်ႉမွတ်ႇၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ လႄႈၶၢတ်ႇၵူႈဝၼ်း။ သမ်ႉၶၢတ်ႇၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းသေ ၶိုၼ်းမႃးၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶၢဝ်းၵူၼ်းလပ်းၵူၼ်းၼွၼ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉလူင်ႈၼႃႈသေပွၵ်ႈ။ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် သင်ယဝ်ႉ ပေႃးၶဝ်မွတ်ႇ တင်းဝၼ်းတႄႉ။ လူဝ်ႇလုၵ်ႉၵၢင်ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၺ်းယဝ်ႉ ပေႃးၾႆးမႃး။ ပေႃးယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႆ လႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉမူတ်း ၸဵမ်ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉ၊  ၸဵမ်တၢတ်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။    ပေႃးလူဝ်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢၼ်ၸႂ်ဝႆႉဢိူဝ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။   ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ပီပၢႆၼႆႉ ၾႆးၾႃႉ ၵမ်းၵမ်းမွတ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ  ယိင်ႈၶႅၼ်းမွတ်ႇဢမ်ႇႁူႉၶၢဝ်း။ လွင်ႈႁုင်တူမ်ႈၵိၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။  ၵႅတ်ႉသ် (Gas)၊ ထၢၼ်ႇ   ၵႃႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈ။ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ  ၵေႃႈ   ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဝႆႉ ပဵၼ် 2 ပုၼ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း