Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တၢင်းဝဵင်းတီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ ၶိုၼ်းလႄႈ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတၢင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈသွင်။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တၵ်းတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။  ဢမ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်တႄႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ တေမီး 5 ႁဵင်ပၢႆ ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးသေ ၸင်ႇႁႃပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။     

“မၢင်ၵေႃႉတႄႉ တၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း 4-5 ဝၼ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ မၢင်ၵေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းမွၵ်ႈ 7 ဝၼ်းသေ မႃးၶိုၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်ယဵၼ်ၼႆၶႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈမႃးတႄႉ ၶိုၼ်းလႆႈၵူတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိုင် ဢမ်ႇ ပၼ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ၸဝ်ႈတႃႇၼ တႃႇတေမႃးလူႇတၢၼ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈၵူၺ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼမႃး ၸွႆႈထႅမ်ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႄႈၶုၼ်လႄႈႁိမ်းႁွမ်း  ၼႂ်းဝဵင်းတီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း