Tuesday, May 21, 2024

ႁွပ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်   

Must read

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ်။

တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 မႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မီးထိုင် 30 ပၢႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်း  ၸၼ်ႉ 9 တင်း ၸၼ်ႉ 10 ။ ၵူတ်ႇထတ်းဝၼ်းလဵဝ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸပ်း 30 ပၢႆ။   လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈယၢပ်ႇဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဝႆႉထၢင်ႇလဵၵ်ႉမဝ်မၢင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်။  ပိူင်လူင် လူဝ်ႇလႆႈဝႆႉသတိၵၼ်ၼမ်ၼမ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းထႅင်ႈ ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/2/2022 တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 80 ပၢႆယဝ်ႉ  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ   23 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး  49 ၵေႃႉ ၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း  မီး 50 ပၢႆ။

  မိူၼ်ၼင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်း ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ ပႆႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/2/2022 ၼႆႉ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 33 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ  ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီး 478 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း