Saturday, December 2, 2023

CATEGORY

Covid-19

ၽူႈၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ပဵၼ်ၽူႈယိင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸုပ်ႈတီႈ 1 တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးမႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း...

ၵၢတ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸတ်းၵၢၼ်ၶၢႆႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵၢတ်ႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတႆး လၢႆလၢႆဝဵင်း ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းၶၢႆ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2020 ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တႃႇ 48 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈၶိုင်ၵၢၼ်ငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ (တႃႇ 48 ၸႄႈဝဵင်း) တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ...

SSPP/SSA သင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တင်းမူတ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သင်ႇႁႂ်ႈဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵူႈဢၼ် တႃႇႁႂ်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေဢမ်ႇၽႄႈၸပ်းလၢမ်းၸူးၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ် တႅပ်း တတ်းၵၼ်သေ ၸဵမ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ၶဝ်ႈသွႆးလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးတင်းသဵင်ႈ တေ လႆႈဢိုတ်း/...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး 100 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 111 ၵေႃႉယဝ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈ ႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၶိုင်ပွင်ၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/4/2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်း ၵိၼ်ယႅမ်ႉ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၽူႈဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ Mask

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်လူမ်းမႆႈ လႄႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း တူမ်းၶူႈၼင်။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 15/4/2020 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵၢင်ဝဵင်း၊ ၼွၵ်ႈဝဵင်း လႄႈၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ-မိူင်းၵိုင် ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -     “ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း...

 ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၺႃးသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိမ်းၸမ်သွင်မိုၼ်ႇၵေႃႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၢင်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ၶိုၼ်းသူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိမ်းၸမ် 20000 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/4/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းတႄႇသူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် လွႆၸေႈ  ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။ ဢူးၼေႇဝိၼ်း ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း မိူင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ မၼ်းၼမ်ၼႃႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 23 ပီ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၵေႃႉထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/4/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 74 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64...

ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ် ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉသမ်ႉ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈပွၵ်ႈမႃး တိတ်းပႃး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ထိုင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

SSPP ပူင်သင်ႇလူင်းၵူႈ တပ်ႉ/ပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း၊ ၵူႈတပ်ႉၸုမ်း၊ ၵူႈတပ်ႉၵွင်၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း လႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူႈတပ်ႉ/ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတႃႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းသၢႆမၢႆပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၽေး Covid - 19။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းသၢႆမၢႆပီႈၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ် တူၵ်းငၢၼ်း ယွၼ်ႉႁူင်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉ လႄႈလႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေၶတ်းၸႂ်ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ပႂ်ႉတူၺ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး ပၢၵ်ႇပၢႆ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၸွတ်ႇတိတ်းၸပ်းၵူၼ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉမီးလၢၼ်ႉႁူၵ်းပၢႆ၊ တၢႆ ႁိမ်းသႅၼ် ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၸပ်း 20 ပၢႆ ၊ မိူင်းတႆးတႄႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် မီးပၢၵ်ႇပၢႆ - ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉသမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/4/2020 ၼႆႉ မိူင်းတႆး - ပွတ်းႁွင်ႇ...

ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ မွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးဝႃႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းၾိင်ႈသွၼ်းၼမ်ႉ

ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈ ၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ သွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းၾိင်ႈ/သႃသၼႃ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီ။ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2020 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ထိုင် သတ်ႉထႃးတင်းလၢႆ (တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး) ဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း