Saturday, June 22, 2024

ၽူႈၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ပဵၼ်ၽူႈယိင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸုပ်ႈတီႈ 1 တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo Credit to MOHS

ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးမႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ၵေႃႉ႞ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉ႞။ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီး 117 ၵေႃႉယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 29 ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၼၢင်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃး ၵေႃႉ႞ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈ ႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး ၵေႃႉ႞ ယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်၊ မေႃယႃတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ   တိတ်းၸပ်းမႃးတီႈၵူၼ်းပဵၼ် မၢႆ 47 ၊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတီႈပၢင်ပွႆးသႃသၼႃၶရိတ်ႉသ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် ။ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 29 ပီ ၵေႃႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း