Monday, May 29, 2023

ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ မွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးဝႃႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းၾိင်ႈသွၼ်းၼမ်ႉ

Must read

ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈ ၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ သွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းၾိင်ႈ/သႃသၼႃ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်သရိယ ဢွၼ်ၶိုၼ်းသႂ်/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်

ဝၼ်းတီႈ 9/4/2020 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ထိုင် သတ်ႉထႃးတင်းလၢႆ (တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး) ဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၶၢဝ်းသွၼ်း ၼမ်ႉပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈၵၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းလႄႈ သွၼ်းၼမ်ႉၽြႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်သရိယ ဢွၼ်ၶိုၼ်းသႂ် သင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢိင်ၼိူဝ် သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆး တၢင်း ပဵၼ်လူင် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ်ၵေႃႈ ႁၢမ်ႈတပ်ႉဝႆႉ လွင်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၽႄႈၸပ်းၵၼ်လႄႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ဝႃႈ “ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၵိၼ်လူႇ ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၵေႃႈ ၸမ်ထိုင်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပေႃႈဢွၵ်ႇ မႄႈဢွၵ်ႇ သတ်ႉထႃးႁဝ်းၶဝ် ယၢမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၶိုၼ်ႈၵၢၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈၵျွင်း တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ႁဝ်းၶႃႈၵူႈပီပီ။ ပီၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ တင်းသဵင်ႈ။ လွင်ႈသွၼ်း ၼမ်ႉၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီပီၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီၼႆႉတေဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ႁႃႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12 ပဵၼ်ဝၼ်းႁပ်ႉၶုၼ်သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 13 ဝၼ်းသၢင်း ၵျၢၼ်ႇတူၵ်း၊ ဝၼ်း တီႈ 14 လႄႈ 15 ပဵၼ်ဝၼ်းၼဝ်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 16 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း သင်ႇၶႃႇ ပေႃးတေဢမ်ႇ ၸပ်းၽေး ၵၢပ်ႈၵႃႇလလူင် ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပွင်ႇထိုင် ၵူႈႁူဝ်ၵျွင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး ယႃႇႁႂ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉ၊ ႁၢမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼွမ်းတမ်ႇ လမ်ႁူဝ် ၶိုၼ်ႈဝတ်ႉၶိုၼ်ႈဝႃး၊ လမ်ႁူဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း