Wednesday, February 8, 2023

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းမိူင်းတႆး

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 23 ပီ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၵေႃႉထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

Photo by – Ministry of Health and Sports, Myanmar/ သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/4/2020

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/4/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 74 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇပွႆးယွၼ်းသူး သႃသၼႃၶရိတ်ႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတိပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမၼ်းဝွင်းဝႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ပိၵ်ႉႁိူၼ်း ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီၶဝ် မႃးသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ လၢႆလၢႆတီႈယူႇ။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယၢမ်ႈတိတ်းတေႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 24 ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်း သိင်ႊၵပူဝ်ႊမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉလႄႈသင် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး လႄႈသင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁွင်ႉၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 2 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။

Photo by – Ministry of Health and Sports, Myanmar/ သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/4/2020

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ worldmeters.info ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/4/2020 ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 2,000,313 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 126,760 လႄႈ ယႃၶႅၼ်း 484,754 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၼမ်လိူဝ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ဢမေႊရိၵႃႊ၊ မိူင်းသပဵၼ်ႇ၊ ဢီႇတလီႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ ၵျူႊမၼီႊ၊ UK၊ မိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆမိူင်း တင်းမူတ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉမီး 212 မိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး 74 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 74 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်း ယႃလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း