Wednesday, March 22, 2023

ႁူဝ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းလူမ်ႉတၢႆဝႆႉယူႇ ႁိမ်းၽၵ်းတူ ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

Must read

ႁူဝ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းႁူဝ်ပူင်း လူင်းၸူးၵူင်ၵၢင်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇၽၵ်းတူၶဝ်ႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်။

Photo by – ကိုဝင်းနိုင်စိုး/ ႁိမ်းၽၵ်းတူ ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

ဝၼ်းတီႈ 14/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၼႃႈ ၽၵ်းတူ ပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်းၵၢင် ဢမ်ႇပေႃးၶၢဝ်ႉ ပေႃးၵႄႇ။ ၸိုဝ်ႈသဵင် ပဵၼ်ၽႂ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ တူဝ်တၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆးၸဵပ်းသင်” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တူၼ်ႈႁဵတ်ႇမၼ်းယူႇ မေႃၶဝ်တေဝႃႈႁိုဝ် – ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူဝ်ႇဝိၼ်းၼၢႆႇၸူဝ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇသိတ်းယႃႈ ၶႃႈမူင်ႈမႅင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ တီႈမၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသိတ်းယႃၶႃႈမူင်ႈမႅင်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉၵေႃႉ႞ယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၵူၼ်း လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈပၢၵ်ႇၽၵ်းတူ ပၢင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၽႄႈၸပ်းၵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 74 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ ၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ။ ယႃၶႅၼ်းမီး 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းမီး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇမီး 158 ၵေႃႉ – မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 57 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 52 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ 49 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း