Thursday, April 18, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၽူႈဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ Mask

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်လူမ်းမႆႈ လႄႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း တူမ်းၶူႈၼင်။

Photo Credit to Numlan Media-ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇတိုဝ်းၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇၼၼ်ႉၺႃးတၢမ်ႇ ၼင်ႉလုၵ်ႉ 50 ၵမ်း

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 15/4/2020 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵၢင်ဝဵင်း၊ ၼွၵ်ႈဝဵင်း လႄႈၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ-မိူင်းၵိုင် ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ –     “ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸႂ်ႉၼင်ႈလုၵ်ႉ 50 ၵမ်း ဢမ်ႇၼၼ် မႂ်ငိုၼ်း  ႞ ၵေႃႉ ႞ မိုၼ်ႇပျႃး။တေဢဝ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် ႁင်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ႁဵတ်းၼင်ႈလုၵ်ႉဢေႃႈ။ ၼႂ်းသၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢၼ်လိူၵ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇငိုၼ်းဢဝ်ၼႆမီးယူႇ 20 ပၢႆ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုဝ်ႉ Mask သေ ၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇပၼ် ၽူႈဢမ်ႇသႂ်ႇ Mask လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်သႂ်ႇ Mask  ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵူၺ်း။ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၸိူဝ်းၶီႇရူတ်ႉႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇမႃး၊ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူႈၵေႃႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတေၵူတ်ႇထတ်းထိုင်ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတေၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇတိုဝ်းၽႃႈ တူမ်းပၢၵ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈၵိဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၵိဝ်ႇသေ သေႃႇ ဝႆႉယူႇလူင်ႈၼႃႈမွၵ်ႈ 4-5 ဝၼ်းၼႆႉၶႃႈ။ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃးတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵမ်းလဵဝ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈယွမ်းၵႂႃႇတႄႉတႄႉ။ ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ ၵၼ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵၢင်ပွၼ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းၵေႃႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၸၢႆးၶမ်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈ ဝႃႈ  – “ၵမ်ႈၽွင်ႈၵမ်ႈၼမ် ၶႆႈၸႂ်လမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၸႂ်ၶႃႈလူး၊ မၼ်းလူဝ်ႇပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလီ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း – ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆးမႃး မီးၼမ်ယူႇသေတႃႉ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႄႉ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသႃသၼႃၶရိတ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း