Sunday, May 26, 2024

 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းသၢမ်ငႃးၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA တီႈၼႂ်းၸေႊဝဵင်း ႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸေႊၵႅင်း။

Photo Ctedit to The Voice of Shan Ni

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 17/4/2020 ။ ပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းၵျီး ၸေႊဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသဵင်တႆးလႅင်ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်မွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းၼႆႉ ။လႆႈႁူႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် မွၵ်ႈသၢမ်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းတူင်ႇဝူင်းၸုမ်းသိုၵ်း တႆးလႅင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သဵင်တႆးလႅင်ဝႃႈ – “တပ်ႉသိုၵ်း ၶလယ 222 ဢၼ်ပၵ်းဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းသၢမ်ငႃး ၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶွင် တပ်ႉၸုမ်း 753 သိုၵ်းတႆးလႅင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် 60 MM ယိုဝ်းပႃး ။ လွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်ၼႆႉ  ယိပ်းၵမ်မူႇပိူင်ႈႁႃႈယိူင်ႈ။ တႃႇတေႃႇသူႈပိူဝ်ႈတႃႇ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ တႃႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႈ ၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႉတရႄႊ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶၢဝ်ႇတီႈ -The Voice of Shan Ni

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း