Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈပွၵ်ႈမႃး တိတ်းပႃး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ထိုင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး။

Photo by – Owner/ ႁူင်းယႃလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉ ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 26 ပီ မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉမိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/3/2020 ၊ ၵုမ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ ႁိုင် 14 ဝၼ်း၊ ဝၼ်းပွႆႇတူဝ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီသမ်ႉဝႃႈထတ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး – ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် မၼ်းၸၢႆး ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ပၢႆးယူႇလီ မၼ်းၸၢႆးတႄႉ တိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈ ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်တၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ် 7 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီးတီႈ ဝဵင်းလႄးၵူး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁူင်းယႃလူင် ဢိၼ်း ၸဵင်ႇ/တႃႈၵုင်ႈ 6 ၵေႃႉ ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 38 ၵေႃႉ။ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တႄႉ ဢၼ်ႁူႉတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈ တိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 2 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း