Thursday, June 20, 2024

SSPP ပူင်သင်ႇလူင်းၵူႈ တပ်ႉ/ပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

Must read

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း၊ ၵူႈတပ်ႉၸုမ်း၊ ၵူႈတပ်ႉၵွင်၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း လႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

Photo by – SSPP/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP

ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူႈတပ်ႉ/ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသဵင်ႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉ လွင်ႈလႄႇလၢဝ်းပျေႃႇမူၼ်ႈသေ တေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ ၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉ/ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း ယႃႇဢႅဝ်ႇလၢဝ်းတႂ်ႈၼိူဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁၢမ်ႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ တၢင်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၸပ်းငၢႆႈလႄႈ တေဢမ်ႇ လႆႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇမႃး ဢႅဝ်ႇလၢဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇ၊ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင် ၵိၼ်ၸွမ်းသႅင်ႇ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ လႃးလႃး၊ ပႃးၸဵမ် ၵၢၼ်လႄႇထိူၼ်ႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵတ်ႉ ၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ႁပ်းဢိုတ်းၵၢင်ၶမ်ႈ(8) မူင်းတေႃႇ ၵၢင်ၼႂ် (5) မူင်း။ တင်ႈတႄႇၵဝ်ႈမူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း လႄႇလၢဝ်း ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းငႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ မီး 38 ၵေႃႉ။ တၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ယႃ ၶႅၼ်း 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 38 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး တင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း