Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ

Must read

တီႈၶွၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေလႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈလူႉၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၵူၼ်း ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ တူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇၼႆ – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 17 လိူၼ်မႃးၼႆ့ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸၢႆးယိင်း လူႉတၢႆ 24 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ PPNM ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း တေႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလႆႈ လိူင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ လိူင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်၊ လွင်ႈယႃႈယႃ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႂ်းၶွၵ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီပၼ်ၶႂၢင်ႉၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈၼႆ – ၵူဝ်ႇတၢႆႉထုၼ်းဢူး ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ PPNM လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇႁွၼ်ႉမႆႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉသႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈသေ ပဵၼ်ၶူမ်းပဵၼ်ယဵၼ်း မၢင်ၵေႃႉမဝ်းလူမ်ႉလိုမ်းတူဝ်ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ 9,000 ၸမ်ၼႆႉ ၺႃးပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း 5,000 ၸမ် ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈတၢႆၼႆ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈ ထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း