Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်ႉတူႈ
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိုၵ်ႉသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 3/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်း ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 81 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ မႅတ်ႉတႃႇသိၼ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 81 ပီ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉလူႉတၢႆ ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈထဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇသင်သေမဵဝ်းၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇသေတႃႉ  ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ်  ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်လႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇသမ်း  ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်မႃးၶိုၼ်းၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယူႇမဝ်မင်ၵၼ်၊ ၵႂႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်၊ သင်ႁဝ်း ၵႂႃႇယိပ်းၶူဝ်းၶွင်သေဢၼ်ဢၼ်ၼႆ ႁႂ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်းပၼ်သေႇသေႇ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈယူႇယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 6 ထတ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ဝၼ်းတီႈ 3/10/2022 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ယၢမ်းၵၢင် ၶမ်ႈ 8 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်း 275 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 11 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း