Friday, February 23, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းလႃး – ၵဵင်းတုင် ပိုတ်ႇယဝ်ႉ

Must read

ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

Photo CJ- ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး

ဝၢႆးလင်ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၶိုၼ်းသေ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် – ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵႃႉၶၢႆၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းမူတ်း ယဝ်ႉ။ တီႈၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းလႃး – ၵဵင်းတုင်ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉၵဵင်းတုင် မႃးမိူင်းလႃး တေလႆႈမႃးၵၵ်းတူဝ် ယူႇတီႈႁိူၼ်း 3 ဝၼ်း တေလႆႈၸႅတ်ႈၼမ်ႉလၢႆး။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၵၵ်းတူဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႅတ်ႈၼမ်ႉလၢႆးသင်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ လႆႈၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇမႃး ႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းလႃး
Photo by – Mong La/ ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယၢင်း – သိူဝ်လိုဝ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇဝၼ်းတီႈ 8 မႃး ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ မိူင်းလႃးႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ တႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်မႃးတၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶၼ်ထုၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ပိၵ်ႉမိူင်း ၼၼ်ႉ ၼဵင်ႈၵူဝ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း 1 ထုပ်ႉ 50 ယႂၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်။ တေႃႈလဵဝ် 1 ထုပ်ႉ 15 ယႂၼ်ႉ 16 ယႂၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူႈ ပွၵ်ႈတႄႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၼိုင်ႈပုၼ်ႈ – သွင်ပုၼ်ႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိုတ်ႇၵဵတ်ႉၼႆႉသေ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးသူႇၸႂ်းႁႃၵၼ်ၵေႃႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃးၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် 62 လၵ်း ။ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးႁိုင် 2 – 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ သင်ပဵၼ် ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းယၢင်း – သိူဝ်လိုဝ်း – မိူင်းလႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 ဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2017 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ဝၼ်း သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢဝ်ဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် မႃးပုတ်ႈႁိမ်ဢဝ် တပ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းလႃး ဢၼ်ပၵ်းဝႆ့ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းလႃး – ၵဵင်းတုင် တိတ်း ၸပ်းၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွင်ႁုၵ်ႈ၊ လွႆသၢမ်သုမ်၊ လွႆၵိဝ်ႇသၢႆး၊ ၵဵတ်ႉပၢင်မၢၵ်ႇၾႆးလႄႈ ၵဵတ်ႉၶူဝ်သုင် ၸိူဝ်းၼႆ့သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈသုၵ်းသၢၵ်ႉၵၼ်မႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းလႃး လႄႈ ဝႃႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇပိၵ့်ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်းပႅတ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021 ဝၢႆးယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸင်ႇတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းလႃး သမ်ႉဢမ်ႇပိုတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၊ တေႃႇထိုင် သွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း