Monday, May 20, 2024

ၵဵတ်ႉတႃႇပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ

Must read

 ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး  ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၶိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ။

Photo CJ- ၵဵတ်ႉတႃႇပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021   ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမိူင်းလႃးၼင်ႈဝႆႉၵေႃႉၾၢႆႇၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။     

- Subscription -

ၽူႈတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈယဝ့်ၶႃႈ ဝႃႈၶဝ်ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉၼႆ ၵူၺ်းၼႃႇ  ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆႇႁၼ်။  ယွၼ့်ဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ့်ၼႆ့  ၸွင်ႇတၢင်းမိူင်းလႃး ပႃႈပၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူ့။ ပေႃးၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄ့ တေလႅၵ်ႈၶၢႆ့ၵႃးၵၼ်တီႈၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၸိူင့်ၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ့် ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီၼႆႉ တုမ့်ယွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်း  တၢင်း ၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

“ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆ့ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး 4-5 ပီၼႆ့ မၼ်းတုမ့်တိူဝ့်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ႁဝ်းၶႃႈတႄ့။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ မၼ်းလႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းယၢင်းသေ ၸင်ႇတေႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းလႃး ။  ၶၢဝ်းတၢင်းၵူတ့် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႆ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၼမ် သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ ၶဝ် ပိုတ်ႇ ပၼ်တၢင်းၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃးၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ မၼ်းတေၶႅၼ်းမႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၸမ်/ ပွတ်း  ၊ တေဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ်။  လွင်ႈတုမ့်ယွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီး တေလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၵႃ့ၶၢႆ ၵေႃႈ လူမ်ၸႂ်မႃးတင်းၼမ်”-   ၵူၼ်းၵႃႉ ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉတႃႈပိင်းၶိုၼ်းၵမ်းၼႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်တႄႉထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆ့ ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတႃတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ  ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈၶဝ်ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉၼႆ့ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁၼ်လီယူႇ။ ပေႃးမႃးသွၼ်ႇတူၺ်းတႄ့ သိုၵ်းၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈၵူၺ်း၊ တီႈတႄ့ ၵဵတ်ႉၼႆ့ ၶဝ်ပိုတ်ႇလႆႈ တင်ႈတႄႇ ပီ 2017 ၼၼ့်ယဝ့် မၼ်းဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၸဵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉလူး။  ပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်မႃး။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၼၼ့်ၵူၺ်း ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၼႆ ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈတႃသေ ပိုတ်ႇၵူၺ်း”- ၽူႈ တူင့်ၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵဵင်းတုင် ထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2017 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ဝၼ်းၼၼ့် သိုၵ်းဝႃ့ UWSA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် မႃးပုတ်ႈႁိမ်ဢဝ် တပ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်း လႃး ဢၼ်ပၵ်းဝႆ့ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းလႃး – ၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၵၼ်  မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွင်ႁုၵ်ႈ၊ လွႆသၢမ်သုမ်၊ လွႆၵိဝ်ႇသၢႆး၊ ၵဵတ်ႉပၢင် မၢၵ်ႇၾႆးလႄႈ ၵဵတ်ႉၶူဝ်သုင် ၸိူဝ်းၼႆ့သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈသုၵ်းသၢၵ့်ၵၼ်မႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းလႃး တင်း ဝႃ့ ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2017  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇသင်ႇပိၵ့်ဢိုတ်းပႅတ်ႈ တီႈၵဵတ်ႉတႃႈပိင်းသေ ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း