Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ မိူင်းသူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ၼမ့်ၵတ်း မိူင်းသူႈသေ  ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ပိုၼ့်တီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်။  

Image: CJ/ ၶူဝ်ၼမ့်ၵတ်း မိူင်းသူႈ

ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ/ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၶိုၵ့်ၶၵ့် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼၼ့်သေ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႄႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၶူဝ်ၼမ့်ၵတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵႂႃႇမႃး ႁူပ့်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ့်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ့်တီႈ မိူင်းသူႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးသေ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ၼၼ့်မႃးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်တပ့် ၼမ့်ၵတ်းၼၼ့် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃးမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တေၵႂႃႇလႂ်၊ တေၵႂႃႇသိုဝ့်သင်၊ တေ ၵႂႃႇႁဵတ်းသင် တေလႆႈပွင်ႇလၢတ်ႈၼႄၶဝ် တီႈၵဵၵ့်ၼၼ့်သေ သင်ဝႃႈ သိုဝ့်ၶူဝ်းလိူဝ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇဝႆ့ၼၼ်ၼႆ ၶဝ်တေႁုပ်ႈ ဢဝ်လၢႆ ၸိူဝ်းၼႆ့”- ဝႃႈၼႆ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၵဵတ်ႉၼမ့်ၵတ်းၼၼ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း  ဢမ်ႇယွမ်း 30  ၵူၼ်း မိူင်းသူႈလၢတ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး မီးၶၢဝ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ သိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်တီႈ SSPP  ။

“လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄ့ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ ။ ပေႃးလူဝ်ႇသိုဝ့် ယႃႈယႃဝႃႇ ၶွင်ၵိၼ်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ႈ မႃးသိုဝ့်ၸၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶႃးလူး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ့် ထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူင့်ၼႆ လႆႈမႆႈၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆ့ ယွၼ့် ဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵၼ် ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်”-  ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မိူင်းသူႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းသၢႆၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၶူဝ်ၼမ့်ၵတ်းၼႆ့ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ဝၢၼ်ႈႁႆး – မိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵၢႆႇၸူးၵၼ် ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း