Tuesday, May 21, 2024

မိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈ တင်းဝဵင်း

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းထႅင်ႈ တင်းမူတ်း ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း။

Lockdown မိူင်းမၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈ တင်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်းမူတ်း ယွၼ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28 တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်း 13 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း။ တႃႇ 11 ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတႅၼ်ႈလူင်ၼႆႉ ႁိူၼ်းလင်လဵဝ် မီးၵူၼ်းယူႇၸွမ်း ၵၼ် 18 ၵေႃႉ ပႃးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း 9 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေ ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း  တႄႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်း ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတင်းဝဵင်း။    ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႊတွင်ႊပႅတ်ႈတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီး 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 27 သမ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 28 ၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ  ။

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 – 21/9/2022 ၼၼ်ႉ  လွၵ်ႊတွင်ႊမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊  ၶိုၼ်းပိုတ်ႇလွၵ်ႊတွင်ႊတၼ်းလႆႈ 2 ဝၼ်း  ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႊတွင်ႊထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း