Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Lockdown

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်  သင်ႇလွၵ်ႊတွင်ႊထႅင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇ Lockdown ဢိုတ်း ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 1 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း ယွၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ပိုတ်ႇ Lockdown  ၵူၺ်းပႆႇပူတ်းလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ  

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ပိုတ်ႇ Lockdown ယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉမၢင်ဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပဵၼ်ယူႇလႄႈ ပႆႇပိုတ်ႇမူတ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ Lockdown ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ...

မိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈ တင်းဝဵင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းထႅင်ႈ တင်းမူတ်း ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈ တင်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႂ်ႈၶူင်း မိူင်းမၢဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ -  ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တင်းသဵင်ႈ တႄႇ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး။ တေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼွၵ်ႈယေး ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၶဝ်ႈသႃး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူဝ်ႈလႂ် တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

မိူင်းမၢဝ်း တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုပ်ႇ Lockdown ဝႆႉထႅင်ႈ

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ သိုပ်ႇ Lockdown ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႉ ဝႆႉထႅင်ႈ  ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈ...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇ Lockdown ထႅင်ႈ

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈလႄႈ Lockdown   ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇ ပိၵ်ႉတေႃႇထႅင်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလႃး သင်ႇပိၵ်ႉ Lockdown တေႃႇ တႃႇသိုပ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

မိူင်းမၢဝ်း Lockdown ဝဵင်း 5 ဝၼ်း ထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတင်းဝဵင်း

 မိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းပဵၼ်လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ မိူင်းမၢဝ်းၼႆႉတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ဝၢႆးလင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတင်းဝဵင်းယဝ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းသင်ႇပိုတ်ႇဝဵင်းၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 ။  ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း

ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 မႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉ ဢိုတ်း Lockdown ဢိူင်ႇဝႆႉ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ မီး 100 ပၢႆ ယဝ်ႉလႄႈ ဝဵင်းပၢင်သၢင်း Lockdown

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ   မီး 150 ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း (ပၢင်ၶမ်း)ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ၼႆႉၵႂႃႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝဵင်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် Covid -19 လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 20 ပၢႆ လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပိၵ်ႉဝဵင်းဝႆႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းLock Down ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလူႇတၢၼ်း ။ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း  တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၽႄႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁွပ်ႈသွင် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် ၼႆသေ  ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး SSBU ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၵ်ႉသႃ ပူၵ်းပွင် ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ...

မိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၢႆးပိုတ်ႇဝၢၼ်ႈပိုတ်ႇမိူင်း ပူတ်းယႃႉၵၢၼ်ဢိုတ်းႁပ်း Lockdown မႃးဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/06/2020 ဢၵ်ႉၶမတ်ႉ ယူႊရိဢၼ်ႊတူဝ်ႊ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် လႄႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၸၢဝ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉသႅၼ်ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ  ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19     ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးသႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/05/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽူႈၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ႁိုဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိုၼ်းသုတ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင်လၵ်းသႅၼ်ယဝ်ႉ။ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ 100,572 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ၽူႈတိတ်းၸပ်းဝႆႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ...

မိူင်းပရႃႇၸီးတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်ထီႉ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇၸီး တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးသွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼမ်လိူဝ် မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မႃးထီႉ 3 ၼႂ်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇၸီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/05/2020 ဝႃႈ-ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  လိူဝ်မႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ 13,140 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်...

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈ တီႈဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ

ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၽိုတ်ႉႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉလဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝၼ်းလဵဝ် ႁိမ်းသီႇႁဵင်။ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁႅင်းၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ႁပ်းဝၢၼ်ႈဢိုတ်းမိူင်း (Lockdown) ၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ ၸႂ်ႉမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းပွႆႇလူမ်ပၼ်မႃး။...

Latest news

- Advertisement -spot_img