Saturday, May 25, 2024

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 20 ပၢႆ လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပိၵ်ႉဝဵင်းဝႆႉ

Must read

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းLock Down ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလူႇတၢၼ်း ။

SHAN/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင်လူႇၶၢမ်ႇ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း  တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ထိုင် 23 ၵေႃႉ။ ထိုင်တီႈ လႆႈပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈ Lock Down ဝႆႉ ၾၢႆႇပွင်ႇ ၶၢဝ်ႇၸႄႈဝဵင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။

- Subscription -

 ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 16-17/11/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း  ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလူႇၶၢမ်ႇ  တုင်းႁပ်ႉ ငိုၼ်းတွင်း ၶွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ  ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဢူဝ်ႊသျိၼ်ႊ  ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်မိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး မိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်လႅင် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇတီႈပၢင်တုင်းႁပ်ႉလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉ လၢႆးငၢၼ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ တင်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ 2 ဝၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် လူႇၶၢမ်ႇ ငိုၼ်းတွင်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇတေမိူဝ်းၸွႆႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇ Lock Down တီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇ Lock Down ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ဝၼ်းလႂ် ဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉၼၼ်ႉ လင်ႁိူၼ်း မီးမွၵ်ႈႁိမ်း 500 လင်   ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸွမ်းဝၼ်းလႂ် ဝၼ်းၼၼ်ႉ  ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 68,994 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 15,066 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 52,351 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,577 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ မီး 200 ပၢႆ။ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼမ်သုတ်း  ၶေႃႈမုလ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း