Thursday, May 30, 2024

ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 770 ပၢႆ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း  ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ   ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီး 774 ၵေႃႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1-31/10/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 31 ဝၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈလွၵ်ႊၻၢဝ်ႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေလွၵ်ႊ ၻၢဝ်ႊ တီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈၵူၺ်း ဝၢၼ်ႈလႂ်ပဵၼ်ၵေႃႈ ပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်ဢဝ်။ တႃႇတေလွၵ်ႊၻၢဝ်ႊ တင်းဝဵင်းမိူၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလွၵ်ႊတၢဝ်ႊဝၢၼ်ႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလွၵ်ႊၻၢဝ်ႊၼႆႉသေ မၢင်ဝၢၼ်ႈတၼ်းလႆႈ ပိုတ်ႇလွၵ်ႊၻၢဝ်ႊလႆႈလၢႆဝၼ်းၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶိုၼ်းလႄႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၼၼ်ႉ တၼ်းပိုတ်ႇလႆႈမွၵ်ႈ 4 ဝၼ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉၶိုၼ်း။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵုမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆ၊  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/10/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႃႊ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း (မိူင်းဝၼ်း)၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သွင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၼႃး ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇ ထႅင်ႈ လၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢမ်ႇမီး သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉယူႇၵူႈ ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵၢၼ်  ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈ ၽၵ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝီႊၶီႊပီႊတီႊယႃႊတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း 270,000 ပၢႆ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်သုတ်းပဵၼ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢင်ၵျိင်းၽေႃ၊ တဢၢင်းလႄႈ လီႇသူး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း