Monday, June 17, 2024

ၸၢဝ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉသႅၼ်ပၢႆ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ  ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19     ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးသႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။

Photo Reuters/ ပၢင်ၸႃႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်း USA

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/05/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽူႈၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ႁိုဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိုၼ်းသုတ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင်လၵ်းသႅၼ်ယဝ်ႉ။ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ 100,572 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ၽူႈတိတ်းၸပ်းဝႆႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ မီးယူႇ 1,725,275 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မီးၽူႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ လူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလူၵ်ႈထီႉၼိုင်ႈယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ၽူႈၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းလူင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႄႈမိူင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ-ဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ယၢမ်ႈမီးၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းလူႉတၢႆတႄႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢႆၸႄႈမိူင်းၼႆႉတိုၵ်ႉၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပူတ်းယႃႉၵၢၼ်ဢိုတ်းႁပ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း (Lockdown) ယူႇ ပိူဝ်ႈတႃႇမႃးပူၵ်းပွင်ၽိုၼ်ႉၽူးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉမီးၸၢဝ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်းဝႆႉယူႇ ႁိမ်း 39 လၢၼ်ႉၵေႃႉယဝ်ႉ-ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉဢွၼ်းလၢႆးဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းထီႉၼိုင်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် (28/5/2020) ပဵၼ်ဢမေႊရိၵႃႊ။ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉမီး 1,745,803 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ တူဝ်ယူႇ 1,153,566 ၵေႃႉ၊ ယႃႈႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 490,130 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 102,107 ၵေႃႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထီႉ 2 ပဵၼ်မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 28/05/2020 ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တူဝ်ႈလူၵ်ႈမီး 5,829,327 ၵေႃႉ၊ ယႃႁၢႆၶႅၼ်း 2,510,138 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 357,777 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း