Tuesday, May 21, 2024

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇ Lockdown ထႅင်ႈ

Must read

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈလႄႈ Lockdown   ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇ ပိၵ်ႉတေႃႇထႅင်ႈ။

Photo: ၸၢႆးလၢဝ်/ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလႃး သင်ႇပိၵ်ႉ Lockdown တေႃႇ တႃႇသိုပ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢႆ ၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းထႆးမႃးၵေႃႈ ၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးလၢႆၵေႃႈၼႆတႄႉ  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းလႃး ဢမ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ တေၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၼမ်ႉလၢႆး ပၼ်တင်းမူတ်း တေဢမ်ႇၵိုတ်းဝႆႉသေၵေႃႉ။  တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလႄႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ ယႃႇဢႅဝ်ႇၵၼ် ယႃႇၽူမ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်  ၽွင်းပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“တၢင်းဝဵင်းသိူဝ်လိုဝ်းလႄႈ ၼမ်ႉပၢၼ်းတႄႉ ၵႂႃႇမႃးၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၶႃႈ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown တႄႉ ပဵၼ်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃးၵူၺ်းၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းလႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၸၢႆးလၢဝ်/ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလႃး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝဵင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ပႆႇပိုတ်ႇ။

လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ၼႆႉ တေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပွင်ႇလႅင်းၸူးထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၵမ်း ၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီၼႆႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး လႆႈလွၵ်ႊတၢဝ်ႊဝဵင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း