Thursday, May 30, 2024

မိူင်းမၢဝ်း တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုပ်ႇ Lockdown ဝႆႉထႅင်ႈ

Must read

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ သိုပ်ႇ Lockdown ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႉ ဝႆႉထႅင်ႈ  ။  

Photo caixinglobal- လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆလႄႈႁိူၼ်းယေးတီႈမိူင်းမၢဝ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈဝႃႈယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ Lockdown ထႅင်ႈယဝ်ႉ။  ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ဝၢၼ်ႈလႂ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈ ဢိုတ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၼႃး၊ ဝၼ်းတီႈ 25 ႁၼ်တီႈဝၢၼ်ႈတႅၼ်ႈလူင်၊ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈတိုင်းမူႉ၊ ၼွင်ၶမ်း။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 1 ၵေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ သွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃး ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူႈဝၼ်း ၶႃႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း လွၵ်ႊၻွင်ႊမႃးယဝ်ႉ ပႆႇႁိုင် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 – 21/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းၼႆႉသမ်ႉ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လွၵ်ႊၻွင်ႊထႅင်ႈ ။  

“တီႈမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇလွၵ်ႊၻွင်ႊမႃးလႆႈ 2 ဝၼ်းၵူၺ်း။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 24 မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်မႃးၵူႈ ဝၼ်း ။ ၺႃးၵူၼ်းပဵၼ်လႄႈ သမ်ႉပေႃး Lockdown ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ဝႃႈတႄႉမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပေႃးတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26 ယဝ်ႉ။ ၶိုၼ်းမႃးထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ် ထႅင်ႈသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝႆႉၵူၺ်း ယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈLockdown  ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈတႅၼ်ႊလူင် (1)၊ မၢၼ်ႈၵွင်းၼႃး၊ မၢၼ်ႈတိုင်းမူႉ၊ မၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ၊ မၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း၊ မၢၼ်ႈသျိၼ်ႊၵင်ႊ (ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၶႄႇမႂ်ႇ)၊ ပၢင်ႇပုင်ႇ၊ ႁူဝ်မုၼ်ႇ၊ ႁူဝ်ၾၢႆ၊ တူၼ်ႈႁုင်း၊ ၵဵင်းၶၢၼ်း၊ ၼွင်ၶမ်း၊ ႁၢင်သၢႆး၊ ႁူဝ်ႁၢတ်ႇ၊ တိုင်းၶူဝ်၊ မၢၼ်ႈသၢႆ၊ ၸေႊၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလွၵ်ႊၻွင်ႊၼႆႉသေ တေပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁိုင်ထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈ ပိၵ်ႉႁိုင် 7 ဝၼ်းသေ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်း မူႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ပေႃးႁိုင်ထိုင် 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပၼ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း