Friday, June 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႉ UWSA ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း မိူင်းလႃးယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႉ UWSP/UWSA မိူင်းလႃး NDAA-ESS တင်း တူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA  ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။

Photo Credit to Owner- ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႉ UWSP/UWSA မိူင်းလႃး NDAA-ESS တင်း တူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ဝၢႆ ၼႃးၽၢင်း မိူင်းမႂ်ႇ တင်း ပၢင်သၢင်း ႁူမ်ႈၼႃႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈမၢႆပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းဝႃႉ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢၼ် ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး တင်း ထုင်ႉ သိူဝ်လိုဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ ထုင်ႉၼမ်ႉပၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေမၢႆ ပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉၶေႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉ။

- Subscription -

ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ – “ႁပ်ႉဝႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႉ ယွၼ်းတင်ႈၸႄႈမိူင်းႁင်းၶေႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈၵႂႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႂ်းသၽႃးၵွၼ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းသေတႃႉ ပေႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉသေ ပေႃးမီးသၽႃးမႃး ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇသေ တေၸုၵ်းၾၢႆႇၶဝ် တေၵမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၺီႇရၢၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းဝႃႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၼႆလႆႈတုၵ်းယွၼ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (အမျိုးသားညီလာခံ)။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ဝႆႉ ႁပ်ႉဝႆႉ ၶေႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner- ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႉ UWSP/UWSA မိူင်းလႃး NDAA-ESS တင်း တူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ SSPP တႄႉဢုပ်ႇၵုမ်လၢတ်ႈသင်ၵႂႃႇၼႆဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ တိတ်းတေႃႇၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵေႃႈပႆႇလႆႈ။

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008  ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈဢိင်သေ ၵုမ်းၵႅဝ် ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပူင်တမ်းဝႆႉဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ပၢင်သၢင်း၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မၢၵ်ႇမၢင်၊ ပၢင်ဝၢႆ တင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ  ႁူမ်ႈတင်း မူတ်း 6 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ မၢႆပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ။

ၼွၵ်ႈသေ ၼၼ်ႉၸုမ်းဝႃႉ သမ်ႉ ၶႂ်ႈတိုတ်ႉဢဝ်ပႃး ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတူၼ် ႁႂ်ႈမၢႆပဵၼ်ၼႃႈ လိၼ် ၸႄႈမိူင်းဝႃႉ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၼႆႉ (1) တၵ်းတေလႆႈယင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ (2) တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊ (3) သၽႃးမိူင်းတႆး၊ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီး သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တင်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း  ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်း ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေ မၵ်းမၼ်ႈလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း