Wednesday, February 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

SSPP

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Jet Fighter သႅၼ်း YKA 130 လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ...

SSPP ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ထုင်ႉၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈဝႃႈတေလူင်းတီႇသူၼ်ယႃႈ ထုင်ႉလွႆသၼဵၼ်း ၽွင်းသႅင် ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇထွၼ်ပၼ်ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ထိုင် လိူၼ်တေမႃးဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ SSPP ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈတႃႇႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ   ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ SSPP ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပင်လူင် ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽွင်းသႅင် - သၼဵၼ်း ၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ သင်ဝႃႈ  SSPP  လႆႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင်ႁႂ်ႈထွႆထွၼ် ဢွၵ်ႇပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2000 ပၢႆ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ လုၵ်ႈတပ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 2081...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇၸူးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းငေႃႉ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်ႉပၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးသိုၵ်း SSPP လႄႈ သွင်ၾၢႆႇငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင်

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80 လေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30...

သိုၵ်း SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်း RCSS – SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၽူင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်းၵႃး 3 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်   တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတွၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈ SSPP   ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယူႇၸမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းမိတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၶိူဝ်းယႂ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢမ်ႈ SSPP  ၶဝ်ႈယူႇၸမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတႆးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ   SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆလိူင်လႄႈ ႁူၺ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႉ UWSA ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း မိူင်းလႃးယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႉ UWSP/UWSA မိူင်းလႃး NDAA-ESS တင်း တူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA  ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ဝၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းပၢင်သဝ်းၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉသူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ။ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 249 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ သေ ႁွတ်ႈထိုင်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းၽိတ်ႈလိူၼ်သိပ်းလပ်း  ပၵ်းပၢင်သဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇ။ ၵူၼ်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်မႃးၼၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းၽိတ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းသိၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇပၵ်းတၢင်ႇတီႈၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၶဝ်ပၵ်းၵမ်းဢွၼ်ႇၵေႃႈၶဝ်တေၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇ။ တေႃႇထိုင်တလဵဝ်တိုၵ်ႉယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ”-ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်လူင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ်၊...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 7 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆလိူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆႁူၺ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img