Saturday, September 30, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

SSPP

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵူႈဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2023 ၵေႃႈမႃးပၼ်လဵပ်ႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ ဝၼ်း 2-3 ပွၵ်ႈ။ မိၼ်တႄႉမိၼ်သုင်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ယူႇ။” -...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/7/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႄႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႄႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ဢမ်ႇယွမ်းထွႆလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးသိုၵ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထွႆဢွၵ်ႇလၢႆးၶႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP  3 ၵေႃႉ၊  ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP   3 ၵေႃႉ ယိုဝ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ တီႈပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023  လုၵ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းယ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁိုၵ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၺႃးတီႉၺွပ်းလႄႈယိုဝ်းတၢႆ...

SSPP  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉပၢၵ်ႇလွင်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ် ၼုမ်ႇၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သပ်းလႅင်းလွင်ႈၶလိပ်ႉ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမတ်ႉၽႅၼ်တူၼ်ႈမႆႉသေ ၺႃးၾႆးႁုမ်းၵူထဵတ်ႈထၢမ် ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇ RCSS ၵမ်းၵမ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈတီႉၺွပ်းၽူႈထၢင်ႇထိူမ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ  SSPP တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈၼႃႈ Page – SSPP Info မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2023  ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 100 ပၢႆ တီႈမိူင်းၼွင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင် (ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ့်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်လႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပႆႇၼိမ်လႄႈ...

RCSS လႄႈ SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸလၢႆးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ သဵင်ႈၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇႁိုင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ "သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတၼ်း ဢွၵ်ႇႁိုင်။ မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်း။ ထွမ်ႇသဵင်ၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇဢၢပ်ႈၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ လႅပ်ႈႁူပ်ႉၺႃးၵၼ်သေယိုဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မီးလွင်ႈတီႉလႆႈၵူၼ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁေၼႆဢေႃႈ...

 UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶၢမ်ႈၶူင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃသမ်ႉလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇပုၼ်ႉမႃးႁေ မႃး ထိုင်သႂ်ႇ ၼွင်လႅင် ၊ၼွင်ၽႃ ၾၢႆႇတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးထိုင်...

ဝႃႈ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ  SSPP တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP ၵပ်းၾူၼ်းႁွင်ႉဢဝ် မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၸၢႆး) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝူင်ႈပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ပီ 2023 ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉဢဝ် မေႃသွၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်း ဢႃယု 35 ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ- SSPP ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈၼႃးသၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-" ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ပဵၼ်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းယႄးႁူမ်ႈၵၼ်ႁေ ​တႄႇယိုဝ်းၼႆဢေႃႈ။ၾၢႆႇ SSPP တႄႉမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈလၢႆၵေႃႉ" ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်း​တေႃႇၸူး SSPP...

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Jet Fighter သႅၼ်း YKA 130 လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ...

SSPP ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ထုင်ႉၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈဝႃႈတေလူင်းတီႇသူၼ်ယႃႈ ထုင်ႉလွႆသၼဵၼ်း ၽွင်းသႅင် ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇထွၼ်ပၼ်ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ထိုင် လိူၼ်တေမႃးဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ SSPP ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈတႃႇႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ   ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ SSPP ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပင်လူင် ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽွင်းသႅင် - သၼဵၼ်း ၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ သင်ဝႃႈ  SSPP  လႆႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင်ႁႂ်ႈထွႆထွၼ် ဢွၵ်ႇပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img