Wednesday, July 24, 2024

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတႃႇ 65 ၵေႃႉ

Must read

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ တႃႇ 65 ၵေႃႉ ၼႂ်းပီ 2024။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ထိုင် 31/12/2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ် SSPP ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ တေတႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 65 ၵေႃႉ တႃႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ ။

- Subscription -

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  – “ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်း ႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေၸဵဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ။ ႁႅင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တၢင်းၼႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ ပေႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉဝႆႉၼႆ တႃႇႁဝ်းတေတေႃႇသူႈၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းၼႃႈ တႃႇတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆ တေပဵၼ်တီႈႁႅင်းယွမ်းႁဝ်းယဝ်ႉ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ၊ တေပိုတ်ႇသွၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 12 လိူၼ် ပီ 2024   ။ လွင်ႈတီႈယူႇတီႈၵိၼ် လႄႈငိုၼ်းတွင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်သေ ၽူႈပူင်သွၼ်ၵေႃႈ မီးၽူႈ လူင်ႉ လႅၼ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းလႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၼွၵ်ႈၵေႃႈ တေမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းသေ ဢွၵ်ႇပၼ် မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဵမ်ဢဝ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၊လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်။ လွင်ႈပူင်သွၼ်တႄႉၵေႃႈ ၼိုင်ႈၸုပ်ႈ လႂ် မီး 3 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။ ၶၵ်ႉၼိုင်ႈၼႆႉၽူႈပူင်သွၼ်ၼႂ်း ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၼႆႉ တေပူင်သွၼ်ပၼ်။ ၶၵ်ႉ 2 သမ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၼွၵ်ႈတေမႃးပူင်သွၼ်ပၼ်။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၵ်ႉ 3 မႃးတႄႉ ၽူႈပူင်သွၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၼွၵ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁေသွၼ်ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ၼိုင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ် 4 လိူၼ် ” – ဝႃႈၼႆ။

 ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႆႉ 1- တေၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် လၢႆးၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းတပ်ႉၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်း 2- တေၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် လၢႆးၵၢၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸႄႊဝဵင်း လႄႈ 3- တေၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် လၢႆးၵၢၼ်ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၼင်ႈလုမ်းတပ်ႉၸုမ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇတေပဵၼ်မႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၾၢႆႇတပ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢႆး 30 ၵေႃႉ ။ တႃႇပဵၼ်မႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸၢႆး 20 ၵေႃႉသေ တႃႇပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၾၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း ၸၢႆး/ယိင်း 15 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း တေႁပ်ႉ 65 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် သႅၼ်းဢႃယု 18 ထိုင် 30 လႄႈ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသုင်လႄႈၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မီး ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ တေမီးၵၢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸၼ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း(ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ) ၽႂ်မၼ်းမီးဝႆႉ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉပဵၼ် 3 သႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉ 8 တေႃႇ ၸၼ်ႉ 10 ပဵၼ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ဢမ်ႇၼၼ် တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉသႅၼ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်းၶူးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ။လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တၢင်းသဵင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်မီးၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလႆႈၸၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်း ႁူဝ်ႁၢၼ် ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း