Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး SSPP တင်းၼမ်

Must read

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Irrawaddy တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ် ၾၢင်ႉထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းတႆး SSPP ယႃႇသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၸွႆႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA တင်း သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF သင်ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈထူပ်းၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် SSPP
လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် SSPP

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-8/3/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်းမုင်ႈၸူး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပွတ်း မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး – မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး တင်းၼမ်။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းတူၼ်ႈတီး မုင်ႈၸူးတၢင်းဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် – ၼမ်ႉၸၢင် ၵႃးသိုၵ်း 30 လမ်းပၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းၶူဝ်လမ် မုင်ႈၸူး တၢင်းမိူင်းၼွင် – ၵေးသီး – မိူင်းယႆထႅင်ႈ 16 လမ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၸၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်းၸူး တၢင်းႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် – ၼမ်ႉၸၢင် – မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး – မိူင်းယႆ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထၢင်ႇတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 16 လမ်း ႁႅင်း ၵူၼ်းတဵမ်ၵူႈလမ်း။ လုၵ်ႉၶူဝ်လမ် ဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၼွင် – ၵေးသီး ၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင် ပၼ်ၾၢင်ႉၸူး SSPP ဢၼ်တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ဢမ်ႇလႆႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်တင်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၾၢႆႇ SSPP ၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 30 လမ်းပၢႆ ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လူင်းမႃးတၢင်း ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ တႃႇၵႃးသိုၵ်း 22 လမ်း တႄႉ တၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းတဵမ်ၵႃး ၵူႈလမ်း၊ တႃႇ 6 လမ်းသမ်ႉ တၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ်လႄႈ တႃႇ 6 လမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးပဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း