Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းၶၢင်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး (မိတ်ႉၵျီးၼႃး) ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈမေႃႇ – ၸေႈၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၸေႈၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇ လုၵ်ႉတီႈလုမ်းၵျၢၼ်ႉၶၢႆႇယေး ၼႂ်းဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃးၼႆႉသေ ယိုဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁႅင်းတႄႉႁႅင်းဝႃႈ လိၼ်ပေႃးသၼ်ႇဢေႃႈ။ ဢၼ် ၶဝ်ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉ တေၵဵပ်ႇၵပ်း ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉလီႇသူႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းၶၢင် ယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉၵႂႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၸေႈၼႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် မၢၼ်ႈမေႃႇ – ၸေႈၼႃး ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး၊ လီႇသူႇလႄႈ ၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။

“ဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်မၢၼ်ႈ ၶမယ 321 တီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းတပ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉလီႇသူႇ ဢူးသူၺ်ႇမိၼ်းၼႆႉ ဝၢႆးသိုၵ်းၶၢင် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးတင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၶီႇၵႃးပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃးၼၼ်ႉသေ ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ပႃးတင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ တင်းမူတ်းဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈမူတ်း။ သိုၵ်းၶၢင် ဢၼ်မူၵ်းပႂ်ႉယိုဝ်း ၵႃးဢူးသူၺ်ႇမိၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 3 ၼႆၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉၶမယ 321 ၵမ်ႈၽွင်ႈပႂ်ႉတတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း။ လွင်ႈဢူးသူၺ်ႇမိၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉလီႇသူႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၶႃးသီး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈႁၵ်ႉ ဢိူင်ႇၵုင်းလေႃး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈယွၵ်းယွႆ 3 လင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး တင်းၼမ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တၢင်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ – မၢၼ်ႈမေႃႇ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း