Thursday, May 23, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/7/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။

- Subscription -

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ UWSA ဢူးၺီႇယၢၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လႃႈသဵဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတၢင်း တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း FPNCC သေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 5  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး  UWSA ၊ (SSPP/ SSA) လႄႈ NDAA  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈၼမ်း NSPNC ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေ့ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ၾၢႆႇ UWSA ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃးယႃႇၵူႉ ၊ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ မၢႆ 3 ၸဝ်ႈသိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ လႄႈ ၾၢႆႇ NDAA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၾၢႆႇၼိူဝ်တႄႉ မီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ။  

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးသိုၵ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP/SSA ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ SSPP ဢမ်ႇထွႆလႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၊ ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃး ပၼ်ႇလဵပ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ယဝ်ႉလၢႆၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း