Wednesday, April 24, 2024

ၾူၼ်ယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်း ၶူဝ်လင်ၼိုင်ႈတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵူၼ်ႇပင်း

Must read

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းလႄႈ ၶူဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 1 မူင်းပၢႆ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းသေ ၶူဝ်ပၢင်ႇၼမ်ႉႁူး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်ႇတေႃးၽႃႇသႃႉ ဝတ်ႉမႁႃႇဝိႁႃႇရၵျွင်းလူင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “  ၶူဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၵွႆၼမ်ဝႆႉ။ တီႈႁူၺ်ႈၼႆႉ ပေႃးၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ ပဵၼ်ႁူၺ်ႈႁႅင်ႈၵူၺ်း ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၾူၼ်မႃးႁႃႇယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈသႂ်ႇလႄႈ ၾင်ႇသွင်ၾၢႆႇယူတ်ႇလူင်းသေ ၶူဝ်ၸင်ႇပင်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ၼႆႉၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇၼႃး လိူဝ်ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လူဝ်ႇတေႃႉၵုၼ်ႇသူင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်မႂ်ႇဝႆးဝႆးၼႆယဝ်ႉ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်း ၵႂႃႇၵႂႃႇပႆပႆ ၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်းလႄႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢၼ်ၵႃ့ၶၢႆၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ  ၸႂ်ႉတၢင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ။ တႃႇဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႄ့တႄ့ ။  တႃႇမႄးၵုမ်းၶိုၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတႄ့ မၼ်းတေၼၢၼ်း သင်ပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်တႄ့ တေလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ပၢင်ႇၼမ့်ႁူးၼႆ့ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်သၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈဝႆ့ မိူဝ်ႈပီ 2012 ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ၶူဝ်ၵၢႆႇႁူၺ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း   ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလတ်းၽၢၼ်ႇၶူဝ်ပၢင်ႇၼမ်ႉႁူးၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵၢင်ၼႃး ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ့်သၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉၼိဝ့် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း