Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း SSPP/ SSA ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

ဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၶဵဝ်ၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးယူႇမိူင်းပွၼ်။ သိုၵ်း SSPP သမ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈၶဵဝ်ၶမ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃး။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၶဝ်မႃး ႁိုၵ်ႉသႂ်ႇၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈသေ ဢမ်ႇမီး ပၼ်ႁႃသင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးယူႇၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ 50 ပၢႆ ၼႆဢေႃႈ။ တၢင်းသီႇသႅင်ႇ ပုၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တၢင်းမိူင်းပွၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁၼ်သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈသုၵ်ႉၸႂ်ယၢပ်ႇၸႂ်ၸွမ်းထႅင်ႈ လွင်ႈတေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ၸိူင်ႉ ၼႆထႅင်ႈလႄႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပွၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ၼႆႉ လိူဝ်သေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ် သီႇသႅင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ – မွၵ်ႇမႆႇ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းထိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆလႆႈလီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း