Wednesday, July 24, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း သူင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢင် ၶွပ်ႈတဵမ် 63 ပီဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တႃႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးသုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢင် ၶွပ်ႈတဵမ် 63 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ -“ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇ တႂ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၊ ယၢင်းလႅင် ၊ ၶျၢင်း ၊ မွၼ်း ၊ မၢၼ်ႈ ၊ ရၶႅင်ႇ ၊ တႆး ၊ တဢၢင်း(ပလွင်ႈ) ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶတ်းသၢင်ႈမႃး တႃႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်။ တေႃႈၼင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ယင်းႁတ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ၸဝ်ႈဢႃၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီ တႃႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈ သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢင် ၶွပ်ႈတဵမ် 63 ပီမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၵေႃႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ် ၵုင်ႇ မုၼ် ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းယႂ်ႇၼမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၼပ်ႉယမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၶၢင် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ယူႇ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁႂ်ႈၸဵဝ်းဢွင်ႇမၢၼ်၊ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းသေၵမ်း”- ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။  

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈတင်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ တူင်ႉၼိုင်တီႈလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ မီးၼမ်လႄႈ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မီးမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢႅၼ်ႊပၼ်ႊလ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းၶၢင် ပၼ်ၾၢင်ႉ လၢတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢင်ၼၼ်ႉဝႃႈ -“ၼႂ်းၶၢဝ်း ယၢမ်း ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ ၶူၼ်းၶဝ်ႈလေႃးလႄးၵၼ်ယူႇဝႆႉတင်း ၼမ်။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃ ၼႃႈလိၼ်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIO တႄႉ ၶႂ်ႈဢဝ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇၵုမ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈ ၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၼ်ႁႃတုမ်ႉၵၼ် ႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႆႉ တႄႇႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉမႃး ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်လႄႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇမႃး ဢမ်ႇ ယွမ်း 20 ဢွင်ႈတီႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 3/2/2024 ၼႆႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉထႅင်ႈ တီႈၼိုင်ႈ – ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူဝ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း