Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP  3 ၵေႃႉ၊  ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP   3 ၵေႃႉ ယိုဝ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ တီႈပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023  လုၵ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းယ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁိုၵ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၺႃးတီႉၺွပ်းလႄႈယိုဝ်းတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် သီႇႁရႃႇၸႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ။ လုၵ်ႈၸုမ်းႁဝ်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်း  ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၸတ်းပၢင်ၸပၼ(ပၢင်မႃႇသႃႇ) ပၼ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် SSPP/SSA  ၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်း ၶမယ 315 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇလုၵ်ႈၸုမ်းတေလွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ၵပ်းသၢၼ်သေၶိုင်ၵၢၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်သီႇႁရႃႇၸႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ တီႈတေႉမၼ်း ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်ႁေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းလုၵ်ႈၸုမ်းႁဝ်းတေႉတေႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈ ၶဝ်လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉၶဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈလႂ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးသေ ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ။

 တၢမ်တူဝ်ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ တႃႇတေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇႁႃပိုတ်းယိုဝ်းယူႇ။ ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တၢင်းပွတ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈမိူင်းၶျၢင်း၊ တိူင်းမၵူၺ်းၸိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း