Wednesday, July 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆ တၢင်း ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈ PDF လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်။

ႁၢင်ႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ
ႁၢင်ႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၸွမ်းတၢင်းလူင် သီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး – လႃႈသဵဝ်ႈ – ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တူၺ်းပႃးၼႂ်းၾူၼ်း (မိုဝ်းထိုဝ်) ထႅင်ႈသေ မၢႆၾၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ထုင်ႉပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸွမ်းၵႃး၊ ၸွမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်း ၾူၼ်း၊ မၢႆၾၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ သင်ပဵၼ်မၢႆၾၢင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇပေႃးၵႃႈႁိုဝ်၊ သင်ပဵၼ်မၢႆၾၢင် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈ မႃးတႄႉ ၶဝ်တေၺွပ်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇတီႈလႂ် မႃးႁဵတ်းသင် တၢင်းၼႆႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ၸႅတ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ။ ဢၼ်ဢဝ် တေၸႅတ်ႈႁႅင်းတႄႉ တေပဵၼ်တၢင်းသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး – လႃႈသဵဝ်ႈ – ပၢင်ႁၢႆး ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉ ၶႃႈၺႃးၸႅတ်ႈသွင်တီႈၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၵူတ်ႇထတ်း ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၼႆၶႃႈဝႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇယိုၼ် ယၼ်။ ၶဝ်ငိၼ်းၶၢဝ်ႇ PDF ၶိုၼ်ႈမႃး မိူင်းတႆး ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၶဝ်ၵူဝ် PDF လမ်းၽႄႈၵႂႃႇတၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၸိူင်ႉၼၼ် ၶႃႈယူဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆ။ ဢၼ်ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး 2-3 ဝၼ်း မႃးၼႆႉၵူၺ်း။ ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းတွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း။ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းၵူတ်ႇထတ်း။ ၵမ်ႉပေႃးဢဝ် မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇသႂ်ႇၶဝ်ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ ပေႃးၶဝ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတႄႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ တၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼႆႉ တင်းၼမ် တၢင်းပွတ်းၼွင်ၶဵဝ်၊ မိူင်းမိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် တူင်ႉၼိုင် သွၵ်ႈတဝ် ၸုမ်း PDF ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ၶလယ 147 ၶလယ 253 ၶလယ 258 ၶမယ 508 ဢမတ 206 ၶမယ 419 ၶမယ 14 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ၵွင် 717 ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ် (PDF – MDY) တိူင်းမၼ်းတလေး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း