Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လႄႈ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၸွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လႄႈ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃး လူႉၵွႆ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ၸွမ်းၼင်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး – ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ ၊ လူႉတၢႆ 20 ပၢႆလႄႈ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃး လူႉၵွႆ 160 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ
Phot by – SHRF/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်း လၢႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပိူင်းၼႄဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ မၼ်း​​ပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ​​ၺႃး တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇယဝ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸွမ်းသၢႆ​​တေႃႈၵျႅတ်ႊလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၶႄႇသေ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ မီး​​ၽေးၶဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈၺႃးပႃး​​ၽေးၶဵၼ်​​တေႃႈ ၵျႅတ်ႊလႄႈၼမ်ႉမၼ်းတႅၵ်ႇ​​သေ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးလၢမ်းယၢဝ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ​​ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လႄႈ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တေႃႈ ၵႅတ်ႉသ် – တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်တႅၵ်ႇသေ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးသေဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး၊ မႆႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ
Photo by – SHRF/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ လူႉၵွႆ

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်းသေ ႁႃယူႇၸွမ်းႁႆႈၸွမ်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း