Friday, June 14, 2024

မႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း  

Must read

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် တၢင်ႉယၢၼ်း – လႃႈသဵဝ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 29/04/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉပႆမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႅင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ။

- Subscription -
မႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းတၢႆ
Photo by – Shan Media/ မႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းတၢႆ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ မၼ်းၼၢင်း ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ။ မႆႉႁုင်းလူင်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလၢၼ်းၵိင်ႇပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ပုတ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ မႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉႁႅင်ႈဝႆႉ တီႈငဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၸိူမ်းမႆႈမႃးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းပႆမႃးၵေႃႈ ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း လူႉတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼႅတ်ႈဢဝ်တူဝ် မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ ႁုင်းယႂ်ႇလႄႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်သေ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ။ ၼၢင်းၺူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႅင်း ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်းလႄႈသင် ၵႂႃႇၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတၢင်းလႄႈသင် ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်တူၼ်ႈမႆႉ ၸိူမ်ႈမႆႈဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႆႉသတိၵၼ်ၵႂႃႇမႃး ၵူဝ်မႆႉႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၾႆးမႆႈသိုင်ႇၵဵပ်းၶွင် တီႈဝႆႉၽိူင်း၊ ၽိုၼ်း တီႈ ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 5 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးယွၼ်ႉၾႆး ၾႃႉသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾႆးတေဢမ်ႇမႆႈႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ သင်တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်း မုၵ်ႉၾႆး၊ ၾႆးတဵၼ်း ၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်သၢႆၾႆး ၵဝ်ႇၽင်ႉၸိူင်ႉၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလၢႆႈႁင်းၵူၺ်း ထုၵ်ႇလီႁွင်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ မႃးၵူတ်ႇထတ်း မႃးလၢႆႈပၼ်ၸိုင် တေၸၢင်ႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း