Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမွၵ်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 10 လင်ပၢႆ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 16/05/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်ႈၸႂ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႅတ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ မိူင်းမွၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ သႂ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇမိူင်းမွၵ်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႅတ်ႈတင်းမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႃးထႅင်ႈ 10 လင်ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁူဝ်ႉ ၽၵ်းတူၶႄႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ပဵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ပီႈ ၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ – မၢၼ်ႈၸေႊ၊ ဝဵင်းၶမ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ႁၢၼ်ထၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ႁိမ်းႁူႉၽၵ်းတူၶႄႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတိုင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင် ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ မိူင်းမွၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တိုၵ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ပႆႇသိမ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 437 ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်းသေ ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃးၼႆႉ မီး 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ သဵင်မၢၵ်ႇၼႆႉ မေႃးၵူႈၶိုၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းတင်းဝၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တႄႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်း ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းသမ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇတၢင်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼၼ်ႉထႅင်ႈဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA – PDF ၸႂ်ႉၻရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၵဵဝ် (ဗလမင်းထင် တံတား) ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃး – ဝဵင်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း