Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ 60 မၢတ်ႇၸဵပ်း 40

Must read

ပၢင်တိုၵ်းယိုတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတယႅၵ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 59 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼႆ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 15/04/2024 ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ MDY – PDF လူမ်ႇယိုဝ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတယႅၵ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယၢၼ်ၵႆႁူင်းႁဵၼ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း DSA ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် မွၵ်ႈ 10 လၵ်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈ ယႂ်ႇ ယိုဝ်းတိုၵ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

တႄႇဝၼ်းတီႈ 19 – 25 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတယႅၵ်ႉၵူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်း 32 ၵမ်း၊ ဢွင်ႈတီႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ လင်ႁိူၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ်ၼႆ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – Mekong News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း