Saturday, June 22, 2024

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ရှေ့နေ) သွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်

Must read

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ၵူၼ်းယိင်း) သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ် ၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၾူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 19/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်း ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ၵူၼ်းယိင်း) သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇဢွၼ်ႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၾူၼ်းၵႂႃႇ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ 5 ၵွင်း 45 ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၵႃးၵူၼ်းၸူၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢႆရူတ်ႉၵႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၼ်ၸူၼ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၸွမ်းလင်ၶဝ်မႃးသေ ႁေႃႈပူၼ်ႉၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်းၵႃးမႃးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၶဝ် ၸႂ်ႉၵိုတ်းၵႃး။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈထုပ်ႉမၢၼ်ႇၵႃးၶဝ် ဢမ်ႇၵွႆ။ သေႉၼႄႇ သွင်ၵေႃႉသမ်ႉ ပိုတ်ႇမၢၼ်ႇၵႃးပၼ် ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်သၢႆၶေႃး၊ မူင်းၶူၺ်း (မႅင်းၶူၺ်း၊ ၸွပ်ႇမိုဝ်း) ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆလႄႈ ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၶိုင်ဢဝ်ၵႃးပၢႆႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၵ်းတူၵႃး ဢမ်ႇပိုတ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵႂႃႇၶႃႈ ၵႃးတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၸူၼ် ၽူႈတၢင်ၼႃႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ တေမီးဢႃယု 20 ပၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ တင်းမူတ်း ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ 4 ၵေႃႉ တႃႇသွင်ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈလူင်းၵႃး မႃးၸူၼ်၊ တႃႇသွင်ၵေႃႉသမ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉၼိူဝ်ၵႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇယိင်း သွင်ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပႆတၢင်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်း ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ် ၾူၼ်းၶဝ် တီႈပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သုမ်းၵႂႃႇၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း၊ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၾူၼ်း၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ မၢၵ်ႇပွမ်းသေ သူင်ႇၸူးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်းမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၺႃး ၸူၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း