Saturday, July 13, 2024

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တေသူင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇ 7 သႅၼ်တၼ်ႊ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 12 လိူၼ်တီႇသိၼ်ႊပိူဝ်ႊ  ၸုမ်းၵႃ့ၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (MICA) မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းမိုဝ်း (MOU)  တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇတေၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  7 သႅၼ်တၼ်ႊ ပၼ်  မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းဝႅတ့်ၼၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆ့ – ဝႃႈၼႆ ။

ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ တေၶၢႆပၼ်တီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းထႆး 3 ဢၼ် ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းၶႄႇ 2 ဢၼ် လႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းဝႅတ့်ၼၢမ်း 2 ဢၼ် ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃ့ၶၢႆ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ မိူင်းဢၼ်တေၶၢႆ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပၼ်တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈႁပ့်သိုဝ့်မႃးယူႇ ၵူႈပီၼၼ့်ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (MOU) သေ တေသိုပ်ႇသိုဝ့်ၶၢႆတေႃႇၵၼ် ။ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေလႆႈၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယူႇ တႃႇ 7 သႅၼ်တၼ်ႊ။ ယွၼ့်ၼွၵ်ႈမိူင်းႁပ့်သိုဝ့်လႄႈ တေလႆႈဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီတႃႇ လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃ့ၶၢႆ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ ။

ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆ့ လိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းထႆးလႄႈ မိူင်းဝႅတ့်ၼၢမ်း ႁပ့်သိုဝ့်ယဝ့် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၾိလိပ့်ပိၼ်း ၊ ထၢႆႇဝၼ်း လႄႈ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ႁပ့်သိုဝ့်လႄႈ  ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တေၸၢင်ႈလီ မႃးယူႇၼႆ – ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆ့ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမီး 2 လၢၼ့်ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ၊  ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢွၵ်ႇ  3 လၢၼ့်တၼ်ႊပၢႆ တေႃႇပီ။ ၼႂ်းၼၼ့် ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ့်တိုဝ်း ၼႂ်းမိူင်းသမ့် မီး 1 လၢၼ့်တၼ်ႊ လႄႈ ဢၼ်တေႃ့သူင်ႇၶၢႆၸူးၼွၵ်ႈမိူင်းသမ့် မီး 2 လၢၼ့်တၼ်ႊပၢႆ – လႆႈႁူ့ၸွမ်းၼင်ႇ တီႈ ၶေႃႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃ့ၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (MICA) မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၼႆ ။

တီႈၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့် ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ့်သေ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်လႆႈ သူင်ႇၶၢႆၸူး မိူင်းၾိလိပ့်ပိၼ်းမီး 31170 တၼ်ႊ ၊ ထၢႆႇဝၼ်ႇ 190 တၼ်ႊ ၊ မိူင်းသိၼ်ႇၵပူႇ 23 တၼ်ႊ ။ လုၵ့်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃ့ၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့်သေ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢၼ်လႆႈတေႃ့သူင်ႇၶၢႆၸူး ၼွၵ်ႈမိူင်းမီး 12000 တၼ်ႊ ၊ လုၵ့်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့်သေ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢၼ်လႆႈတေႃ့သူင်ႇၶၢႆၸူး ၼွၵ်ႈမိူင်းမီး 988 တၼ်ႊ  ၊ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၶဝ်ႈပၢပ်ႇဢၼ်တေႃ့သူင်ႇၶၢႆၸူးၼွၵ်ႈမိူင်းမီး 44370 တၼ်ႊသေ လႆႈငိုၼ်း ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တေႃႊလႃႊ 10.991 လၢၼ့် ၼႆ – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း