Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းႁွင်ႉၶိုၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇ တေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းထိုင် ဢႃယု 72 ပီ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တဵၵ်းၶၢၼ်းႁွင်ႉၶိုၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ဢဝ်(ပိၼ်ႇသိၼ်ႇ) ဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၼ်း တီႈဢေႇသုတ်း 3 ပီ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းပိၼ်ႇသိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း (စစ်ရေးချုပ်ရုံး) ၊ လုမ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တပ်ႉမတေႃႇ (တပ်ႉလိၼ်) ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ – ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းထိုင် ဢႃယု 67 ပီၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း 3 ပီ ၊ ၸၢင်ႈၽိူမ်ႉလႆႈထႅင်ႈ 1 ပီ ႁူမ်ႈၵၼ် တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၼ်း 5 ပီ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သင်ပဵၼ် ဢႃယု 55 လူင်းတႂ်ႈၸိုင် တေလႆႈႁပ့်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ သင်မီးဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 55 – 67 တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၾၢႆႇၵုမ်းတပ်ႉလႄႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် သိၼ်ႇယေႃႇ (ဇင်ယော်) ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆ့ ပေႃးလႆႈဢႃယု 70 ၸင်ႇတေလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၾၢႆႇတႂ်ႈတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇထိုင် ဢႃယုလႆႈ 70 မိူၼ်မၼ်း၊ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးလူင်လၢင်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလၢႆၾၢႆႇလၢႆတီႈသေ သုမ်းသိုၵ်းသုမ်းၼႃႈတီႈ ဝႆႉတင်းၼမ်၊ ၽွင်းၸိူင်ႉၼႆ မၵ်းမၢႆပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ပၵ်းပိူင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆသေ တဵၵ်းၶၢၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၶိုၼ်းႁွင်ႉဢဝ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ဢဝ်(ပိၼ်ႇသိၼ်ႇ) ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း