Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးသိုၵ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထွႆဢွၵ်ႇလၢႆးၶႃႈ ပၢင်လူင် မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈ ထွႆပၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၾၢႆႇၶဝ် ႁႅၼ်းသိုၵ်းမႃး မွၵ်ႈ 300 ၼႆႉဢေႃႈ ။ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်း တိုၼ်းတေသူႈၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ တႃႇတေထွႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”-  ၼႆ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ SSPP Info ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

တပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွႆၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ SSPP Info ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈ SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ မီး 3 ပွၵ်ႈ၊  ပီ 2023 ၼႆႉၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉ  သင်ႇႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇထႅင်ႈယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢႆၵမ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP/SSA ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ SSPP ဢမ်ႇထွႆလႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၊ ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃး ပၼ်ႇလဵပ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ယဝ်ႉလၢႆၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း