Thursday, May 30, 2024

SSPP ၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈသၢၼ် 160 ထူင်

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶိုင်ႁႃၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ SSPP ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေလႆႈၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် 160 ထူင် ” ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ SSPP/SSA လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉ ဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးလၢႆတီႈၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တေၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼႆ SSPP/SSA ႁၢႆးငၢၼ်းပႃးဝႆႉ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 31 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈသူႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇငိုၼ်း သႅၼ်ႁွမ်း 100 သႅၼ်ပျႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်ႉတိုၵ်း ၼႂ်းလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသိုၵ်ႉဝႃႉ UWSA မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 10,000 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵုၼ်လူင်လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်း သူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ မီး 6,000 ပၢႆ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မွၵ်ႈ 10,000 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 2,500 ပၢႆ၊ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး 1,600 ပၢႆလႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 500 ပၢႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း